Ansvarsfriskrivning

 • Materialet på denna webbplats skyddas av lagar om upphovsrätt.
  Ägaren av upphovsrätten Nerja-realestate.com.
  Ingen obehörig kopiering eller spridning utan tillstånd.
 • Ingen fastighet information utgör en del av ett erbjudande eller avtal.
 • Fastighetsinformation inklusive pris, text, fotografier och planer för vägledning av presumtiva köpare och får inte åberopas som faktaredovisning.
 • Beskrivningarna anges häri utgör yttrandet från författaren (er) och samtidigt ges i god tro ska inte tolkas som uttalanden av fakta.
 • Ingenting i denna information skall anses vara ett uttalande om att en fastighet är i gott skick eller på annat sätt eller att några tjänster eller anläggningar är i gott skick.
 • Alla mått är ungefärliga.
 • nerja-realestate.com tar inget ansvar för förluster som kan uppstå från tillit på information som finns på denna sajt.
 • nerja-realestate.com ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som länkar till denna webbplats eller som är länkade från den.
 • Egenskaper som anges i denna webbplats kan har dragits tillbaka från försäljning eller en försäljning kan redan kommit överens om. Det kan finnas en period mellan någon tillbakadragande från försäljning eller försäljning av fastigheten och den tid det tar att uppdatera denna webbplats.